สำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรี

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

 

พลตรีภัทรชัย พันธุ์กล้า รองประธานชมรมทหารกองหนุนจังหวัดลพบุรี และ พันโท ดำเกริง ครุฑธาโรจน์ สัสดีอำเภอเมืองลพบุรีร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอกบังเอิญ พันธุ์อยู่ 

โดยมี พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดดงสวอง อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.