สำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรี

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

      

ใน 6 ก.ค.55 เวลา 0900 น.  พ.อ.วีระ เกษรา สัสดีจังหวัดลพบุรี
ร่วมกับ พ.ท.ดำเกริง ครุฑธาโรจน์ สัสดีอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมต้อนรับ
พล.ต. ประสงค์ บุตรขวัญ ผบ.มทบ.๑๓ ในโอกาสมาร่วมงานมอบบ้าน
ให้กับประชาชนที่ประสบอุกทกภัย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จว.ล.บ.